DIWAN – Norsk - Midtøstens & Middelhavs Litteratur & Kunst Hub

DIWAN – Norsk - Midtøstens & Middelhavs Litteratur & Kunst Hub

DIWAN Kollektiv er en serie uavhengige kunstnerisk-sosiale arrangementer som tar plass i Oslo og resten av Norge.
DIWAN, ble etablert i slutten av 2021 av kunstnere og forfattere med base i Norge, som har tilknytning til Midtøsten og Middelhavet.

En ny serie kunstnerisk-sosiale arrangementer! På disse arrangementene skal Diwan være en møteplass for folk fra ulike kulturelle bakgrunner, der alle er velkomne til å delta.

Diwan har som mål å skape arbeidsmuligheter og alternativ kunstnerisk scene for kunstnere og forfattere som deres arbeid ikke passer inn i de norske scenene og festivalene. Dette skal vi gjøre gjennom å bygge opp samarbeidsmuligheter med ulike norske scener og festivaler som Riksscenen, Victoria Nasjonal Jazzscene, Transform Trondheim og andre.
DIWAN Kollektiv skal bidra med publikumsutvikling, promotering og markedsføring, men også skal være med på finansiering og programmering. I tillegg vil DIWAN lage egne arrangementer for å få størst mulig publikumsbase, og for å jobbe og skape samarbeid mellom kunstnere med ulik bakgrunn.

Join our mailing list for the latest news