Oslo Orientalske Orkester

Oslo Orientalske Orkester har som mål å representere, utvikle og integrere musikk fra Midtøsten i Norge.
Dette vil ensemblet gjøre gjennom egne konserter og oppsøkende virksomhet der utøverne blant annet vil tilby undervisning i arabiske musikktradisjoner. Ikke minst har vi som mål å bygge broer mellom kunstnere, så de kan jobbe sammen og spille konserter som skal berike det musikalske og kulturelle mangfoldet i Norge.

Vi jobber for å styrke en variert norsk musikkscene, slik at folk med ulik bakgrunn kan finne musikk og kultur de kan kjenne seg igjen i. Dette vil igjen bidra til å løfte fram noe av rikdommen fra musikktradisjonene fra Midtøsten, og bidra til at mennesker kan kjenne større tilhørighet i Norge - selv om man er langt hjemmefra.

Join our mailing list for the latest news