Oslo Orientalske Orkester

Oslo Orientalske Orkester

Oslo Orientalske Orkester er som en levende mosaikk, der hver enkelt musiker er en bit som passer sammen og skaper et vakkert og harmonisk bilde. Ensemblet har en visjon om å integrere musikk fra Midtøsten i Norge, og dermed bygge broer mellom kulturer og skape en sterkere samhørighet mellom mennesker med forskjellig bakgrunn. Gjennom egne konserter og oppsøkende virksomhet vil ensemblet spre musikken fra Midtøsten og tilby undervisning i arabiske musikktradisjoner. Dette er en kreativ og lærerik prosess, der musikerne både gir og tar imot kunnskap og inspirasjon fra hverandre.

Musikken som skapes av Oslo Orientalske Orkester er en feiring av mangfoldet, der ulike stemmer og tradisjoner smelter sammen og skaper noe unikt og vakkert. Det er en musikk som taler til hjertet, og som bidrar til å bygge broer mellom kulturer og mennesker. Ensemblet er også en viktig bidragsyter til den norske musikkscenen, og er med på å løfte fram den rikdommen som finnes i musikktradisjonene fra Midtøsten.

Vi jobber for å styrke en variert norsk musikkscene, slik at folk med ulik bakgrunn kan finne musikk og kultur de kan kjenne seg igjen i. Dette vil igjen bidra til å løfte fram noe av rikdommen fra musikktradisjonene fra Midtøsten, og bidra til at mennesker kan kjenne større tilhørighet i Norge - selv om man er langt hjemmefra ved å tilby dette kulturtilbudet til alle. Det er en berikelse for alle, og bidrar til å skape større forståelse og tilhørighet mellom mennesker som ellers kanskje ville stått langt fra hverandre.

Oslo Orientalske Orkester er et uttrykk for det beste av musikalsk og kulturelt mangfold, og viser oss hvordan musikk kan være en brobygger mellom mennesker og kulturer. Det er et eksempel til etterfølgelse, og en påminnelse om at vi alltid kan lære og vokse når vi deler kunnskap og erfaringer på tvers av grenser. Ensemblet er med på å skape en sterkere samhørighet mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, og viser oss at integrering og harmoni mellom ulike kulturer er mulig gjennom kunst og musikk.

Prosjektene under Orkesteret for tiden er:
- klassisk arabisk musikk ensemblet
- Kirke musikk fra den arameieske tradisjonen
- The Orient Express

Kirkemusikk fra Midtøsten

The Orient Express

The Orient Express er et spennende nytt prosjekt som tar arabisk musikk og blander det med jazz, hiphop, beat, elektronisk og turntable scratching! Prosjektet består av noen av de mest spennende og etablerte musikerne i den norske musikkmiljøet!

Klassisk Arabisk Musikk

Join our mailing list for the latest news